ZÁDIELSKÁ DOLINA

Jaro (Jerry) Pukanský, Rozlomity klub, Košice

Výber z lezeckého sprievodcu z roku 1999

Na území najväčšieho krasového územie na Slovensku sa nachádza aj skvost slovenského lezenia Zádielska dolina. Kaňon dlhý tri kilometre obsahuje krásne lezenie v malých stienkach, ale aj viac dĺžkových stenách. Kompaktný vápenec poskytuje položené i previsnuté lezenie obtiažnosti do X-. Do viacerých ciest je potrebný nejaký ten lezecký materiál.
Lezenie v doline je časovo obmedzené. Môže sa liezť od 1. 8. do 1. 3. nasledujúceho roka. Výnimka platí zatiaľ do roku 2001. Taktiež je lezenie obmedzené len na niektoré skalné masívy (na mapke steny 1 až 9). Tieto obmedzenia a zákazy je potrebné v mene dobrých vzťahov z ochranármi dodržiavať. Bivakovať a zakladať oheň v doline je zakázané.
Ubytovanie si je možné zabezpečiť v penzióne, posledný dom v dedine pri vstupe do doliny (bufet) alebo v horolezeckej chate TJ Slávia Košice. Občerstvenie podávajú v pohostinstve v dedine Zádiel, na začiatku doliny pri parkovisku je bufet (otvorený sezónne) alebo na konci doliny v reštaurácii Bystrina.

Prístup
Kde ten Zádiel vlastne je? Nachádza sa na hlavnom ťahu Košice - Rožňava nad obcou Zádielske Dvorníky a Zádiel. Osobné vlaky a autobusy stoja v Zádielských Dvorníkoch, odtiaľ sú 3 km do Zádielu.

Mapka doliny
zmapa.jpg (59619 bytes)

1. Stienka pod Sirotou - Projekty
Stienku nájdeme ľahko. Nachádza sa tesne pred tretím mostom na ľavej strane doliny asi 20 metrov v lese. Asi ju vidieť už aj od cesty. Cesty v stienke sú previsnutého charakteru, lezenie zväčša po lištách. Na istenie postačia expresy.

1. Projekt
2. SLOVENSKÁ MUZIKA, VII+
3. MRKVIČKOVÝ DŽÚSIK, VII-
4. ŽIVOT JE KARNEVAL, IX+
5. MEDZI BREHMI, IX-
6. Projekt
7. DEMARŠ, X-
8. HORIZONT UDALOSTÍ, VIII-
9. SRDCOVÁ SEDMA, VII

zprojekt.jpg (25977 bytes)

3. Cukrová Homoľa
Cukrová Homoľa výrazná veža v prvej tretine doliny po pravej strane. Symbol Zádielskej doliny. Symbol najkrajších ciest v doline. Symbol voľného lezenia, ktorý v dnešnej dobe pomaly obsahuje dve desiatky viacdĺžkových ciest.

1. NORMÁLKA NA HOMOĽU, III
2. PRIAMO Z TUNELA, V
3. SPIŠSKÁ ŠPÁRA, VI
4. IMAGINÁRNE ILÚZIE, VIII-
4a. SPODNÁ ČASŤ ILÚZIÍ, VIII/VIII+
5. OHNIVÉ MAČKY, VIII
6. POSLEDNÁ PRÍLEŽITOSŤ, VIII
7. PRE BUDÚCNOST HOMOLE, X-
8. AVE MÁRIA, VII+
9. BREHY A VODY JORDÁNU, IX-
10. BIMBOVA, VIII-
11. OBELISK, VIII+/IX-
12. PAN AMERICAN EXPRESS, V A3
13. ŠPIRÁLA, IV
14. TERRA INNOMINATA, VIII+
15. CIRKUS, VIII-
16. ZA PIVO, IX+
17. BAKOŠOVA, VI+/VII- (65 m)
18. BANÁNOVÁ HRANA, VIII+/IX-
19. ??? NOVÁ CESTA ROŽNAVSKÝCH LEZCOV, VII-
 Zostup: zlanením z vrcholovej tyče do sedielka

zhomola.jpg (52076 bytes)

8. Zadný komín
Je to posledný masív na pravej strane doliny. Skladá sa zo severnej steny (v lese) a západnej steny (od cesty).

1. POSLEDÝ KÚT, VII-
2. EGRI BIKÁVER, VIII-
3. FREE PROJEKT -  IN VINO VERITAS, okolo IX
4. FREE FLYING, VII+
5. MIŠOVA, VII-
6. ZAPNI ŠTVRTÝ, VIII-
7. STARÝ PROJEKT
8. REBÉLIA, VIII-
9. CESTA STARÝCH PÁNOV, VII+
10. KARAVÁNA, VIII
11. ŠPÁRA, VIII
12. S.I.D.S., IX+
13. PROJEKT

zzadnys.jpg (40886 bytes)

© Jaro Pukanský 1999