Tupá skala

sloven.gif (993 bytes) Strmá, asi 350m dlhá hradba vápencových skál, ktoré od severu chránia dedinku Vyšný Kubín. Pôvodom patrí ku bradlovému pásmu Chočských vrchov, čím príroda jasne určila ráz skaly. Hlboké rázsochy a terasy neraz pripravili nejednému výletníkovi krušné chvíle. Čo sa týka lezenia, príroda nám tu pripravila prekvapenie. Sú ním pieskovcové usadeniny tvoriace vrchnú časť skaly, pričom dolná časť je nefalšovaný vápenec. Okrem toho, páni lezci, nezabudnite si zobrať vklinence a friendy, pretože v núdzi spoznáš priateľa. Treba dúfať, že po vašich hromadných návštevách sa Tupá skalka nepremení na hromadu odpadkov.

velbri.gif (1408 bytes) Blunt Rock. Steep, aproximatelelly 350 meters long wall of limestone rocks, which protects the village Vyšný Kubín from the north. It has its origin in Choč Mountains system, where the character of the rock was strictly given by the nature. The tourists were many times unpleasantly surprised by deep holes and terraces. The most interesting part for climbing are limestone rocks with sandstone on the top. Anyway, do not forget to bring stoppers and friends, because "in danger you will find a friend."

nemec.gif (226 bytes) Der Stumplige Fels. Steil, ungefähr 350m lange Mauer von Kalkfelsen, welche das Dorf Výšný Kubín von der Nordseite beschützen. Uhrsprünglich gehören sie zum Choč - Bergen, womit die Natur ganz klar den Felscharakter bestimmt hat. Tiefe Höhlen und Terassen haben oft unangenehnen Augenblicke für die Touristen vorbereitet. Was das Klettern betrift, die Natur hat uns auch eine Überraschung vorbereitet. Es sind die Sandsteinsedimenten, die das Obenteil formen, während das Untenteil ein origineller Kalkstein ist. Auserdem, vergessen Sie nicht Friends und Klemmkeile, weil, wie man sagt - "Im Not erkennst du den Freund".

tupapri.gif (898 bytes) tupaskai.jpg (3804 bytes)
tupa1i.gif (1096 bytes) Sektor A:
1. Nežná romanca, VII
2. Urááá Andrew, VIII+
3. Patrik, VII+
4. Baletka, VII
5. Špára, V+
6. Majčátko, VII
7. Projekt, IX
8. Maturitná, V+
tupa2i.gif (1309 bytes) Sektor B:
1. Mravčia, V+
2. Fuxo, VIII+/IX-
3. Prima balerina, VIII
4. Let's glory, IX-
5. Daždivá, V+
6. Panenka, VI+/VII-
7. Myšia stienka, V
8. Myší pilierik, V
tupa3i.gif (1400 bytes) Sektor C:
1. IV
2. V
tupa4i.gif (1605 bytes) Sektor D:
1. Výkričník, III+
2. Ypsilón, VI
3. Králičková, VII- !
4. Druhý dych, VI+
5. Škola pádov, VII
tupa5i.gif (1906 bytes) Sektor E:
1. Markíza, VII
2. Ukradnutá, V
3. Problém, VIII
4. Dánska, a/ V, b/ VI+
tupa6i.gif (2486 bytes) Sektor F:
1. Traja králi
    a/ VI
    b/ VII
    c/ +

Sektor G:
1. Dušanova, VII