BOSMANY

Dano Pauer

sloven.gif (993 bytes) Z Kostoleckej úžiny pokračuje cesta ďalej smerom do dediny Vrchteplá. Ako vystúpime z úžiny otvorí sa nám pohľad na kraj, na dedinu Kostolec a nad ňou na bralo Bosmany 659 m. n. m. Je budované odolnými druhohornými vápencami, ako aj eocénnymi karbonátovými zlepencami, ktoré pre svoju malú mechanickú odolnosť boli rýchlejšie rozrušované, čím vytvorili terajší dominujúci reliéf jurských vápencových brál. Sprava doľava tvoria Bosmany Prvý, Druhý a Tretí Bosman. Zo zubatého hrebeňa je jedinečný pohľad na obe úžiny, Manínsku a Kostoleckú.

nemec.gif (226 bytes) Von der Klamm Kostolecká úžina führt die Strasse weiter nach dem Dorf Vrchteplá. Wenn man die Klamm verlässt, es öffnet sich ein schöner Blick auf das Dorf Kostolec und den Fels Skala mit drei davor stehenden Felsentürmen. Diese Türme heissen Bosmany. Der Fels und Felsentürme bestehen aus dem von sekundärem Gebirge stammenden Kalkstein als auch aus den in Eozän entstandenen Karbonatkonglomeraten, Diese Konglomeraten wurden wegen ihrer niedrigeren Festigkeit schneller zerstört und damit entstand heutiges Dominantrelief den aus dem Jura stammen Kalkgteinfelsen.Beim Blick vom unten werden die drei Felsentürme von rechts nach links als Prvý Bosman, Druhý Bosman und Tretí Bosman genannt. Aus dem zackigen Kamm gibt es eine einzigartige Aussicht auf die Klammer Manínska úžina und Kostolecká

Prístup
bosmany1.gif (16273 bytes)

bosmany2.gif (5347 bytes)

Zoznam ciest

Prvý Bosman
1. Cesta netopierov 7+
2. Údolná cesta 6+/7-
3. Severná cesta 5+
4. Šikmá cesta 3

Druhý Bosman
1. Južná hrana 4
2. Slobodova cesta 6-
3. Robertova ceta 6+
4. Skalolezecká 6-
5. Stará cesta 3+
6. Jamesácka vďaka 8-

Tretí Bosman
1. Južná hrana 5
2. Východná cesta 5+
3. Severný kút 5+
4. Spomienková špára 7/7+
5. Pre Bicepsa 2 dĺžky 9+, 8-
6. Údolná cesta 6+/7-

Stena za Bosmanmi
1. Kľukatá cesta 6-
2. Cesta cez bôrik 6+

bosmany3.gif (19838 bytes)