BELÁ

sloven.gif (993 bytes) Vápencové skaly, ktoré sa nachádzajú pri dedinke Belá v pohorí Malej Fatry. Steny sú orientované smerom na juh. Najlepšie podmienky na lezenie sú na jar a na jeseň, pretože v lete je tu príliš teplo. Nájdete tu všetky druhy lezenia, ale prevážne previsy. Aj začiatočník si príde na svoje. Oblasť je vhodná nielen na lezenie, ale aj pre mystické sledovanie divých svíň.

velbri.gif (1408 bytes) Limestone rocks situated by village Belá in The Little Fatra Mountains. The walls are oriented to the south. The best conditions for climbing are during the spring and the autumn, as to the hot weather in the summer. You can find here every kind of climbing, but especially overhangs. There are routes for begginers here, too. This area is suitable not only for climbing, but also for mystical watching of wild boars.

nemec.gif (226 bytes) Die Kalkfelsen, die bei dem Dorf Belá in Kleinen Fatra Gebirge liegen. Die Wände sind nach Süden orientiert. Zum Kletern ist das Gebiet am besten im Frühling und Herbst - im Sommer ist es viel zu warm hier. Sie werden hier alle Kletternmöglichkeiten finden, aber meistens die Überhänge. Auch für die Anfänger gibt°s hier zu tun. Das Gebiet ist nicht nur für das Klettern, sondern auch für die mystiche Beobachtung von Wildschweine geeignet.

Prístup

belap.gif (7858 bytes)

Sektor I

1. Strieborné platne/Silver Plates/Silber Platten, VII-
2. Volanie divočiny/Call of Wilderness/Rufen der Wildnis, VI-
3. Kút objaviteľov/Corner of Discoverers/ Ecke des Entdeckers/ VII
4. Ranway, IX-

bela1.gif (6795 bytes)

Sektor II

5. Zrkadlo strachu/Mirror of Fear/Spiegel des Angstes, VIII,VIII+
6. Gold Cup, VII-

bela2.gif (5052 bytes)

Sektor III

7. Lahôdka/Delicacy/Delekatesse, VI+
8. Žabia špára/Frog's Crack/Frosches Riss, VI+
9. Koncert pre bubon a sekeru/Concert for Drum and Axe/Konzert für Bubon und Axt, VIII/VIII+
10. Pasca na myši/Trap for Mice/Fälle für Mause, VII+
11. Verdikt/Verdict, VII
12. Sen malého indiána/Dream of a little Indian/Traum eines kleinen Indianer, VII/VII+
13. Ten istý tanec/The Same Dance again/Selber Tanz, IX+/X-
14. Ochutnávka/Tasting/Kosten, VII+
15. Tao, IX+
16. Sťahovaví vtáci/Migratory Birds/Zugvogeln, IX
17. Exzitus/Exsitus, IX/IX+
18. Zachovajte paniku/Keep Panic/Erhalten Sie Panik a) VII+/VIII-, b) VI+
19. Cesta lezúňov/Route of Babies/Weg des Säuglinges, III
20. Petrov projekt/Peter's Project

bela3.gif (8734 bytes)

Sektor IV

21. Spodné vlny/Bottom Waves/Unterwellen, V+
22. Zabudnutý projekt/Forgotten Project/Vergessener Projekt
23. Kutáč/Poker/Störcher, VII
24. Špára/Crack/Riß, VI+
25. Tarzan Boy, IX-
26. Kút nad ohniskom/Corner above Fireplace/Ecke am Iterd, IV+
27. Hranou/By the Edge/Durch die Ecke, III+

bela4.gif (7932 bytes)