JÁNOŠÍKOVA BAŠTA

Jaro (Jerry) Pukanský, Rozlomity klub, Košice

Kompletný lezecký sprievodca z roku 1996

Malá lezecká oblasť s bohatou históriou, kde sa začalo liezť už pred prvou svetovou vojnou. Obsahuje 40 ciest dĺžky do 40 metrov, ľahšej obtiažnosti. Tunajší vápenec je pevný a poskytuje pekné lezenie. Najťažšie cesty sa nachádzajú v stienkach v hornej časti. Publikované sú zásadné smery prvovýstupov.
Existuje veľa variantov a ďalších možností spájania niektorých ciest. Prakticky všetky kombinácie boli prelezené už pred desiatkami rokov. Na Baštu sa dostanete z rychlíkovej stanice Kysak červenou značkou za 1/2 až 1 hodinu.
Vodu je možné nabrať z prameňa pri bývalej horárni. V zátvorkách sú uvádzané dnes bežne používané názvy ciest.

Prístup

 

Východný stena

   1. Prusikov zárez IV (Malý previs)
   2. Tréningová V-
   3. Závojový pilier V
   4. Trojuholník V+
   5. Kašli na hranu VI+/VII-
   6. Slepá špára V+
   7. Komín II-III
   8. Cesta vinklom V+
   9. Veľký previs VI
      Priamo previsom VI+/VII-


Severná stena

  10. Špára veľkého previsu IV+
  10a. Hrana veľkého previsu V
  11. Gicajov vinkel V (Zelená špára)
  12. Stienkou VII+ TR
  13. Stredom stienky VI
  14. Cesta hranou V
  15. Stará cesta VI+/VII-
  16. Stienkou komína IV+
  17. Mokrý komín III
  18. Stienkou VII
  19. Košická cesta IV+
  20. Šikmý traverz III+
  21. Nos VI, Priamo cez previs VII
  22. Jamesácka cesta V+
  23. Variant Jamesáckej III
  24. Žltá špára IV+ (Kolajničky)
  25. Čierna špára VI
  26. Čierna stienka VI
  27. Puškášova cesta VI-
  28. Sokolík VII-
  29. Rokirys IV+
  30. Rozlámaná stienka V
  31. Tmavá špára III+
  32. Malý trojuholník VI+
  33. Pretekárska VI+


© Jaro Pukanský 1997