Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov 
sport-outdoor
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Pondelok 17.12.2018   english version
 Pokyny pre bezpečný skialpinizmus v stredisku Jasná
15.12.2017 11:00 | 2242x | komentár: 0x
  

1. Skialpinistické výstupy a schádzanie sú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Pri svojvoľnom vstupe do neprístupných zón, nerešpektovaní uzáver, porušovaní otváracích dôb strediska, návštevného poriadku NAPANTu a pokynov Horskej Záchrannej Služby (HZS) preberá účastník skialpinistického výstupu úplnú zodpovednosť za svoje konanie.

2. Výstupy je nutné uskutočňovať po vytýčených skialpinistických koridoroch v rámci strediska resp. definovaných skialpinistických zónach v zmysle návštevného poriadku NAPANTu. Je nutné dávať pozor na premávku na zjazdovke tak, aby skialpinista neohrozil a nezranil seba a ostatných.

3. Obzvlášť nutné je dávať pozor pred vrcholmi („padákmi“), zúženými miestami, na strmých miestach, pri zľadovatenom teréne, pri prechádzaní krížom cez zjazdovku a neprechádzať krížom na neprehľadných miestach.

4. Rýchlosť výstupu a zostupu je nutné prispôsobiť svojim schopnostiam, snehovým podmienkam, poveternostným podmienkam, prostrediu, ako aj frekvencii na svahoch.

5. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na skialpinistické trasy, lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný - hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom! Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia.

6. Je nutné dávať pozor na horské nebezpečenstvá, obzvlášť na nebezpečenstvo lavín a neuskutočňovať skialpinistické výstupy, keď sa očakáva zosun lavín. Pred odchodom na skialpinistický výstup sa skialpinistom odporúča zistiť stav lavínového nebezpečenstva.

7. Skialpinizmus je možné uskutočňovať len, keď je dostatok snehu, a tým sa vyhýbať poškodeniu rastlín a pôdy.

8. Je dôležité brať ohľad na voľne žijúce živočíchy, nakoľko zvieratá sú rušené.

9. Je zakázané vstupovať na zjazdovky a lyžiarske trate a trasy so psom.

10. Skialpinistické trasy sa nachádzajú na území NAPANTu, preto sa všetci návštevníci tohto územia musia riadiť jednak Návštevným poriadkom NAPANTu a jednak pokynmi Horskej Záchrannej Služby (HZS).

11. Každý účastník premávky na zjazdovkách je povinný dodržiavať Biely Kódex horského strediska Jasná Nízke Tatry, ktorý je zverejnený na www.jasna.sk.

12. Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov.
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Pokyny pre bezpečný skialpinizmus v stredisku Jasná [ 4. 12. 2017 11:30:12] - reagovať
Skialpinistické výstupy a schádzanie sú na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť. Pri svojvoľnom vstupe do neprístupných zón, nerešpektovaní uzáver, porušovaní otváracích dôb strediska, návštevného poriadku NAPANTu a pokynov Horskej Záchrannej Služby (HZS) preberá účastník skialpinistického výstupu úplnú zodpovednosť za svoje konanie.

Vlado Linek © 1999 - 2018 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  22250796